TYP DEFORMACJI

Tego typu indywidualno-subiektywna deformacja doświadczenia społecznego przejawia się najdobitniej w relacji do po­tocznego doświadczenia społecznego (wyrażającego wiedzę potoczną, a genero­wanego bezpośrednio przez podstawową praktykę społeczną – „materialną”), mniej natomiast wyraźnie w ramach innych jego typów (np. w ramach specyficznie naukowego, generowanego bezpośrednio przez praktykę badawczą, społecznego doświadczenia laboratoryjno-eksperymentalnego czy w ramach doświadczenia językowego, które stanowi społeczno-subiektywny kontekst praktyki komunika­cyjnej).Wspomniana deformacja, polegająca na utożsamianiu przez indywidual­nych uczestników praktyki społecznej obrazu świata danego w doświadczeniu spo­łecznym z samą rzeczywistością, jest częściowo rezultatem tego, iż w przeciwień­stwie do tych składników świadomości społecznej, które stanowią naukowo-teore­tyczne lub światopoglądowe uzupełnienie doświadczenia społecznego, adekwatne realizowanie przez doświadczenie społeczne przyporządkowanej mu furkcji nie wymaga, aby było ono uprzednio zwerbalizowane czy skodyfikowane (stąd złudze­nie, iż każdy odkrywa je samodzielnie, niezależnie od innych jednostek czy warun­ków społecznych stanowiących globalny efekt ludzkiej działalności społecznej).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)