TWIERDZENIA DOTYCZĄCE PROCESÓW

W odpowiednio rekonstruowanych jako formuły nomologicme twierdze­niach dotyczących procesu równoważenia, musiałyby one być reprezentowane (w poprzedniku) przez zmienne predykatywne drugiego lub wyższego rzędu, sta­nowiące argumenty stałej predykatywnej trzeciego lub wyższego rzędu, denotującej czynnik równoważenia; cechy kolejnych struktur logiczno-matematycznych (czy cechy kolejnych G-stanów funkcjonalnej struktury kierunkowo zorganizowanej, jaką jest poznanie), zdeterminowane działaniem tych dodatkowych, genetycznie zmiennych okoliczności, byłyby reprezentowane w następniku owych formuł podobnie: w po­staci zmiennych predykatywnych odpowiedniego rzędu stanowiących argumenty stałych predykatywnych wyższego od nich rzędu, denotujących te ogólne własności kolejnych struktur logiczno-matematycznych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)