TRZY RODZAJE DOŚWIADCZEŃ

Piaget wyróżnia trzy rodzaje doświadczenia: doświadczenie fizyczne, logiczno- matematyczne i psychologiczne. Pierwsze stanowi rezultat czynności abstraho­wania i uogólniania fizycznych cech przedmiotów zewnętrznych, drugie jest rezulta­tem abstrahowania i uogólniania cech czynności wykonywanych na przedmiotach fizycznych (takich jak szeregowanie, porządkowanie, itp.); doświadczenie psycholo­giczne z kolei, to inaczej doświadczenie introspekcyjne, koncentrujące się na czysto indywidualnych cechach działań podmiotu. Rola podstawowa przypada doświad­czeniu logiczno-matematycznemu, które jest funkcjonalnie nadrzędne względem fizycznego i psychologicznego; jego to rezultatem są schematy czynności wyrażające ogólne koordynacje działań, o których mówiliśmy .

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)