TRZY PROJEKTY

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Stanach Zjedno­czonych, inicjowały edukacyjne zastosowania komputerów trzy projekty: The Talking Typewriter – mówiąca maszyna do pisania O. K. Moore’a z Yale University, która miała służyć efektywnemu nauczaniu czytania i pisania dwu— i trzyletnich dzieci (jej upowszech­nieniu przeszkodziły nadmierne koszty).The Individual Prescribed Instruction (indywidualnie przepisane nauczanie, recepta na … ). Prace nad I.P.I. doprowadziły do stworzenia kompletnego zestawu celów nauczania elementarne­go i programu komputerowego, służącego przygotowaniu codzien­nych testów i przydziałów lekcji dla wszystkich uczniów szkoły ele­mentarnej w Pittsburghu. Intencją pomysłodawców I.P.I. było uwolnienie nauczycieli od brzemienia rejestrowania, jak również podejmowania rutynowych decyzji, dotyczących tego, co i jak dzie­ci powinny poznawać.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)