TEORIA WIELOSTRONNEGO KSZTAŁCENIA

Ponadto teoria wie­lostronnego kształcenia, jeśli nawet pozornie sprawia wrażenie hybrydy przyswajającej wszelkie koncepcje, w rzeczy samej uznaje wartość wszyst­kich propozycji przy trafnym i poprawnym ich wykorzystaniu w procesie dydaktycznym. Spełnia zatem rolę teoretycznej podstawy, bądź też płasz­czyzny odniesienia, czy jak chce W. V. Quine– heurystycznej protezy, pozwalającej „wzbijać się w górę, zamiast kuleć,” A bez rekonesansu doko­nanego z góry, z pozycji teorii, trudno znaleźć drogę w gąszczu szczegó­łowych problemów praktyki. Teoria W. Okonia dostarcza pożądanego sys­temu poznawczego. System zas to także jasnosc, czytelny schemat pojęciowy, kodyfikacja praw nauczania-uczenia się oraz wzajemne powią­zanie zjawisk dydaktycznych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)