TENDENCJA DO ASYMILACJI

Dodać należy, że wykraczanie danej struktury poza obręb cechującego ją pola równowagi jest założone w samym pojęciu asymilacji. Tendencja do asymilowania przedmiotów poznania w coraz szerszym zakresie, tj. tendencja do asymilacji uogól­niającej, a nie tylko rejestrującej, jest immanentną własnością funkcjonalną każdej struktury logiczno-matematycznej. Ona to (oraz oddziaływania zewnętrzne wy­muszające akomodację) jest przyczyną przejścia struktury w stan niezrównoważenia. Ponowne zrównoważenie się jej, ale już na wyższym poziomie, jest wynikiem „wzrasta­jącego prawdopodobieństwa sukcesu w postępujących próbach adaptacji”. W ten oto sposób wyjaśnia się w ramach rozważanej teorii zarówno stany niezrównoważenia, jak wewnętrznej równowagi struktur logiczno-matematycznych, taką a nie inną kolejność owych struktur w rozwoju, a także pewną ciągłość i progre­sywność samego procesu ewolucji.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)