TECHNOLOGIA KSZTAŁCENIA

Od czasu kiedy zaczęto wykorzystywać radio i telewizję do celów dy­daktycznych, środki i metody przekazu audiowizualnego stały się domeną dziedziny, zwanej technologią kształcenia. Stan ten rodzi konieczność usytuowania problematyki edukacyjnych zastosowań komputerów w kon­tekście sporu między technologią kształcenia a dydaktyką ogólną.Technologia kształcenia powstała – zdaniem L. Eltona – w efekcie roz­woju komunikacji masowej (od ok. 1940 r.). Na kształt dyscypliny wpły­nąć miały kolejno: etap indywidualizacji nauczania (1954 r.), będący efek­tem przedstawienia przez B. F. Skinnera zasad programowania liniowegooraz etap nauczania grupowego, bazującego na psychologii humanistycz­nej i wprowadzającego do nauk pedagogicznych techniki: grup dyna­micznych, gier i symulacji.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)