SYSTEM PRZEKSZTAŁCEŃ

Ponieważ każda struktura jest systemem przekształceń, a nie jakąś formą sta­tyczną, prawa składania dotyczą właśnie owych przekształceń. Prawa te spra­wiają, żc strukturom przysługuje „[…] stała dwoistość, a dokładniej — dwubiegu- rowość własności, określająca je jako raz na zawsze ustrukturowane i struktur .iją- ce”.Przedmiotem strukturalizującej działalności dowolnej struktury są jej własne elementy. Tak więc każda struktura jest pewną całością ustrukturowaną, która stale przekształca — zgodnie z właściwymi jej prawami składania — własne elementy. Rezultatem tych przekształceń są nowe składniki tej struktury. W tym właśnie sensie „przynależne danej strukturze przekształcenia nie wychodzą poza jej granice”.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)