ŚWIADECTWO ISTNIENIA MOŻLIWOŚCI

Świadectwem,istnienia możliwości strukturalnej i jej zakresowej prze­wagi nad możliwością materialną są dwojakiego rodzaju fakty. Po pierwsze — przypadki zachowań, w których podmiot wyraźnie nie odwołując się do jakiegoś schematu operacyjnego, niezbędnego dla rozwiązania zadania, postępuje niemniej tak, jak gdyby go stosował. Po drugie — sam przebieg procesu uświadamiania sobie przez podmiot pewnych potencjalnych operacji, wskazujący, iż możliwość strukturalna aktualizuje się zawsze najpierw w rzeczywistym działaniu (umysłowym), a dopiero później – częściowo — w świadomości, przy czym niektóre potencjalne operacje pozostają w sferze działania i są „do tego stopnia potencjalne, że nigdy nie przejawiają się w wyraźnej formie w sferze wiadomości posiadanych przez ten podmiot” .

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)