SUBIEKTYWNE ROZPATRYWANIE

Są one rozpoznawane subiektywnie, w ramach społecznej świadomości metodologicznej, jako określone wartości poznawcze, takie jak prawdziwość, wyjaśnianie, precyzja, konstrukcja teorii itp. Warunki owe to niejako „wewnętrzne”, własne zapotrzebowania obiek­tywne praktyki naukowej. Stopień przy tym, w jakim praktyka ta stanowi autono­miczny człon społecznego podziału pracy, określa stopień autonomii owych zapo­trzebowań własnych. Wracając do kwestii kodyfikująco-systematyzacyjnej funkcji nauki, stwierdzić trzeba, iż owa kodyfikacja i systematyzacja dedukcyjna może mieć charakter akceptu­jący odpowiednie elementy potocznego doświadczenia społecznego; wypadek ren ma miejsce w tzw. przedteoretycznym (wstępnym) okresie historycznego rozwoju nauki.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)