STRUKTURALNA MOŻLIWOŚĆ

Ostatnią z przytoczonych wypowiedzi Piageta trzeba opatrzyć pewnym komen­tarzem. Otóż chodzi w niej w zasadzie o tzw. możliwość materialną, przeciwstawianą „możliwości strukturalnej”. Obydwa terminy odnoszą się do wspominanych wcześniej potencjalnie możliwych operacji (kompensacji), z tym, że operacje „możliwe material­nie” to „te, które podmiot sam rozumie jako możliwe, czyli takie, o których wie, że mógłby je przeprowadzić lub wyznaczyć, nawet jeśli w rzeczywistości tego nie robi”, zaś operacje „możliwe strukturalnie” to „te, które podmiot byłby zdolny przeprowadzić lub wyznaczyć, lecz nie myśli o tym, by to zrobić, a więc nie uświa­damia sobie takiej ewentualności, ani nawet własnej zdolności w tym względzie”.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)