STRUKTURALIZACJA

Strukturalizacja bezpośrednich danych za pomocą takich operacji konkre­tnych, jak grupowanie, szeregowanie, sprowadzanie do równości, zestawianie odpowiedniości itp., przebiega w taki sposób, że możliwe jest późniejsze kontynuowa­nie tych czynności umysłowych według tej samej zasady, na innych danych (np. pod­miot po uszeregowaniu kilku przedmiotów wie, że mógłby czynność tę kontynuować na innych przedmiotach, stosując ten sam schemat szeregowania). Piaget mówi w takim przypadku, że „konkretne myślenie operacyjne charakteryzuje się posze­rzaniem rzeczywistości w kierunku potencjalności”dodaje on równocześnie, że ,„możliwość’, która charakteryzuje operacje konkretne,-stanowi tylko ograni­czone rozszerzenie rzeczywistości”.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)