STOPIEŃ PRZYSWOJENIA

Stopień przy­swojenia każdej porcji wiedzy podlegał natychmiastowemu sprawdzeniu, dzięki zawartym w programie pytaniom i korekcie popełnianych błędów, poprzez porównanie odpowiedzi ucznia z rozwiązaniem prawidłowym. Cechę konstytutywną nauczania programowanego stanowiło także wdrażanie do samokontroli i stopniowe zwiększanie poziomu trudności pracy ucznia.Niekiedy można spotkać się z twierdzeniem, że nauczanie programo­wane jest już zamkniętą kartą najnowszej historii dydaktyki. Sugeruje to wyraźnie np. Wł. Zaczyński, przyznając równocześnie, że program war­szawski (blokowy), stanowi w dydaktyce polskiej szczególnie udane prze­szczepienie obcej idei filozoficznej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)