STATYSTYCZNY CHARAKTER

Ogólne pojęcie rozwoju pomija zatem możliwość występowania okresów niezrównoważenia między kolej­nymi w rozwoju strukturami, jak ma to miejsce w przypadku umysłowych struktur logiczno-matematycznych; pomija również to, iż struktura logiczno-matemaiyczna rozwojowo późniejsza, nie jest bezpośrednim, jednoznacznym przekształceniem struktury poprzedzającej ją. Statystyczny charakter rozwoju poznania — by posłu­żyć się sformułowaniem Piageta, uwzględniającym wspomniane, cyklicznie zazna­czające się rysy tego procesu — nie przekreśla jednak możliwości kwalifikowania owego procesu jako rozwoju w sensie podanej definicji, gdyż ta nie zakłada jedno­znaczności determinacyjnej (czy bezpośredniości) przejścia jednej struktury danego typu w rozwojowo następną, tzn. nie zakłada, że rozwojowe przekształcenie ma zawsze charakter zależności funkcyjnej jedno-jednoznacznej czy nawet wielo-jedno- znacznej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)