STATUS NAUKOWY

Jej status naukowy zależy jednak w coraz mniejszym stopniu od podkreślania for­malnych odrębności, a w coraz większej mierze od podejmowania proble­mów (stawiania pytań) ważnych ze społecznego i poznawczego punktu widzenia – problemów wspólnych wielu naukom, dotyczących spraw roz­woju, edukacji i kultury współczesnych ludzi.” Z drugiej strony szkoda, że wielu technologów kształcenia rezygnuje z przedłożonej szereg lat temu przez L. Leję propozycji zmierzania w kierunku dydaktyki.Już w 1970 r. autor ten proponował definiować technologię kształcenia jako teoretyczno- praktyczną „naukę o wychowaniu, ustalającą racjonalne zasady pracy dy­daktycznej oraz najskuteczniejsze metody i środki osiągania złożonych celów kształcenia, przy zastosowaniu ekonomiki twórczego wysiłku.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)