SPONTANICZNE WYTWARZANIE STRUKTUR

Z kolei to, iż asymilacji zawsze towarzyszy jakaś akomodacja, oznacza, że wytwa­rzanie struktur logiczno-matematycznych, jakkolwiek w pewnym sensie sponta­niczne, bo nie wymuszone z zewnątrz, jest niemniej w jakiś sposób kontrolowane przez czynniki- zewnętrzne, w efekcie czego konstrukcje poznawcze (pojęcia) nie są arbitralne, lecz uwzględniają w mniejszym lub większym zakresie, mniej lub bardziej adekwatnie obiektywne cechy przedmiotów.Przedstawioną współzależność asymilacji i akomodacji wyraża dobitnie de­finicja adaptacji umysłowej: „adaptacja jest to stan równowagi między asymilacją akomodacją” czy dokładniej — „przystosowanie umysłowe, podobnie jak każda forma adaptacji, jest stopniowym osiąganiem stanu równowagi między mechanizmem asymilującym i uzupełniającą go akomodacją”; dodajmy, że „zawsze i wszędzie adaptacja kończy się dopiero wówczas, gdy doprowadzi do wytwo­rzenia stałego systemu, tzn. gdy nastąpi równowaga między adaptacją i asymilacją.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)