SPOŁECZNA GENEZA TREŚCI

Nie zdając sobie sprawy ze społecznej genezy owych treści (tj. z faktu, iż zostały one wygenerowane bezpośrednio przez praktykę społeczną) ani z obiektywnej funkcji doświadczenia społecznego pełnionej względem, owej praktyki (tj. z faktu, iż jest ono dostarczy­cielem subiektywnych przesłanek dla bezpośrednio-praktycznych racjonalnych działań społecznych), uczestnicy ci, przyswajając sobie pewne treści doświadczenia społecznego, traktują je jako elementy rzeczywistości odkryte przez nich („poznane”) dzięki własnemu, bezpośredniemu (nie zapośredniczonemu m. in. społecznie) kon­taktowi zmysłowemu z ową rzeczywistością.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)