SPEŁNIENIE KRYTERIÓW

Ponieważ kryterium powyższe, jak się zdaje, spełnia w każdym razie epistemologia historyczna, okoliczność ta uzasadnia dodatkowo fakt jej operatywności poznawczej m. in. w zakresie refleksji nad historycznie wcześniejszymi systemami teoriopoznawczymi. Uzasadnia ona w szczególności dokonany przez nas wybór tej właśnie epistemologii jako płaszczyzny odniesienia koncepcji Piageta do pozytywistycznej oraz hipotetystycznej teorii poznania naukowego. Zestawienie wymienionych kon­cepcji na tej właśnie płaszczyźnie będzie równocześnie podstawą oszacowania pro­pozycji Piagetowskiej z punktu widzenia sformułowanego powyżej kryterium. W ostatecznym więc efekcie założenia epistemologii historycznej przyjmujemy tu za podstawę określenia zakresu względnej słuszności historycznej zaproponowanej przez myśliciela szwajcarskiego epistemologii genetycznej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)