SPECYFICZNE UJĘCIE TRUDNOŚCI

Ciągłość ta jest zresztą specyficznie ujmowana w ramach przedstawio­nej koncepcji. Jest to ciągłość nie tyle między literalnie rozumianymi twierdzeniami danego rodzaju, dająca się wyrazić w formie zależności logicznych (dedukcyjnych) czy „empirycznych” w tradycyjnie epistemologicznym rozumieniu, lecz raczej taka, że określenie jej nawiązuje wyraźnie do funkcjonalno-obiektywnego aspektu owych twierdzeń. Aspekt ten wyraża pojęcie praktyczno-obiektywnego odniesienia przedmiotowego danego twierdzenia czy zespołu twierdzeń (w szczególnym przy­padku – teorii naukowej), samą zaś ciągłość między dwoma zespołami twier­dzeń: T i T’ wyraża pojęcie korespondencji istotnie korygującej (ścisłej) lub eksplanacyjnej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)