SKUPIANIE SIĘ NA PROBLEMACH

Skupiający się zazwyczaj na problemach wyłącznie technicznych charakter prób opisu edukacyjnych zastosowań komputerów wiąże się również z brakiem teoretycznej perspektywy, po­zwalającej dostrzec, wyjaśnić i uzasadnić, rolę komputerów w intencjo­nalnie podejmowanym procesie nauczania-uczenia się dla zapewnienia pełnego rozwoju konkretnych uczniów w danym miejscu i czasie. Różnorodność sprzecznych względem siebie koncepcji sprawia, że w chaosie pomysłów, haseł i poglądów, tonie nauczanie wspoma­gane komputerowo. W sposób naturalny niejako rodzi się potrzeba dydaktycznego opracowania – kwestii edukacyjnych zastosowań kompu­terów. Wspomniany chaos sprawia również, że specjaliści przedmiotu nie dostrzegają właściwej, tj. trafnej, wystarczająco pełnej i funkcjonalnej koncepcji dydaktycznej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)