SCHEMAT CZYNNOŚCI

Przez „schemat czynności” rozumie się tu „ustiukturowaną grupę dających się uogólnić własności danego działania, tj. tych, które pozwalają powtórzyć to samo działanie lub zastosować je do innej treści”. Inaczej mówiąc, schemat stanowi formę serii kolejno wykonywanych działań , wyraża więc to, co w szeregu czynności jest ogólne i może mieć zastosowanie w innej sytuacji. Niektóre schematy czynności mianowicie te, które stanowią źródło operacji, wyrażają — zdaniem Piageta — na ogólniejsze własności wszelkich działań (na dowolnych przedmiotach poznania), czyli własności koordynacji jako takiej. Własności te nie są cechami takiego czy intego działania jakiegoś indywidualnego podmiotu; wyrażają raczej to, co jest wspólne wszystkim podmiotom, odnoszą się więc do podmiotu „uniwersalnego” „epistemicznego”, nie zaś do podmiotu jednostkowego („psychologicznego”).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)