ROZWÓJ INTELIGENCJI

Okresy, w których brak jakiegoś odwracalnego systemu operacyjnego, tj. te, w których tworzy się cząstkowe konstrukcje poznawcze – elementy przyszłych struktur opera­cyjnych, charakteryzuje więc niezrównoważenie asymilacji i akomodacji; dokład­niej rzecz biorąc – asymilacja przeważa nad akomodacją. Widać stąd, że ontogenetyczny rozwój inteligencji ma charakter cykliczny: po długim okresie niezrównoważenia (obejmującym całe stadium sensoryczne-motoryczne i większą część etapu konkretnego) następuje pierwsze zrównoważenie asymi­lacji — akomodacji ograniczone do pól równowagi wyznaczonych przez formy odwracalności ugrupowań klas (odwracalność przez inwersję) i ugrupowań relacji (odwracalność przez wzajemność), następnie zaś znów okres niezrównoważenia kończący się pełną równowagą asymilacji – akomodacji z chwilą, gdy obie formy odwracalności skoordynują się w jeden, całkowicie odwracalny system, zdolny kom­pensować także potencjalne zakłócenia.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)