ROZBIEŻNOŚĆ STANOWISK

Rozbieżność stanowisk na­ukowych ma swe poważne konsekwencje poznawcze tak dla nauk pedagogicznych, jak i w ich ramach – dla myśli i praktyki dydaktycznej. Według St. Palki: „bogactwo metodologiczne związane jest /…/ z »cha- osem« metodologicznym i uczuciem zagubienia u badaczy.”W wielości sposobów uprawiania pedagogiki, a w konsekwencji dy­daktyki, zauważyć można, obok przewartościowania postaw badawczych i – co ważniejsze – uznanych i uzasadnionych twierdzeń w obu dziedzi­nach, także stopniowe umacnianie się kierunku dociekań związanych z pod­miotowym charakterem procesu nauczania-uczenia się oraz wykorzy­staniem środków dydaktycznych, powstających w efekcie rozwoju naukowo-technicznego, zwłaszcza w informatyce.Pojawienie się nowych technologii wiąże się zwykle z próbami ich koncepcyjnego opanowania, przez które rozumieć należy teoretyczne po­szukiwania ich celu, zakresu i metody praktycznego zastosowania.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)