RÓWNOWAGA WEWNĘTRZNA

Utrzymuje on przeto, iż „powiedzieć, że operacje organizują się w odwracalne struktury, czy też, że zmierzają do pewnych form równowagi, oznacza zatem to samo’”. „[…] ostateczna i stała równowaga struktur poznawczych zbiega się i utożsamia z odwracalnością operacji, ponieważ inwersyjne operacje kompensują w zujsełności bezpośrednie przekształcenia”.Równowaga wewnętrzna struktury i jej odwracalność oznaczają w takim przy­padku to samo, ponieważ potencjalne zakłócenia, które drogą odpowiedniego działania umysłowego (operacji) podmiot kompensuje, same nie są niczym innym, jak pewnymi operacjami danej struktury umysłowej (polegają one na wyobrażeniu i antycypowaniu przez podmiot jakiegoś przekształcenia danej struktury, tj. operacji bezpośredniej, modyfikującej jej własności; kompensacja tej wyobrażonej, antycy­powanej operacji jest po prostu pewną inwersyjną lub wzajemnościową operacją odwrotną względem niej) .

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)