ROLA PRZEDMIOTU W POZNANIU

Nie jest jednak słuszne owo wrażenie negliżowania roli podmiotu w poznaniu, ponieważ funkcjonowanie struktur zakłada działanie podmiotu — poznawczy kontakt działającego podmiotu ze światem. Ujęcie funkcjonalne wiąże ściśle struk­tury poznawcze z działaniem podmiotu: percepcyjnym, sensoryczno-motorycznym, umysłowym-konkretnym czy umysłowym-formalnym. To poprzez działanie pod­miotu struktury te „funkcjonują”: asymilują dane w doświadczeniu treści poznaw­cze i akomodując się do owych treści, modyfikują swą formę wewnętrzną. Dodać trzeba, że samo doświadczenie jest tu pojęte jako rezultat czynności podmiotu.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)