RODZAJ ZALEŻNOŚCI

Ponieważ teoria została wyeliminowana na rzecz teorii T’, oznacza to, iż literalne odniesienie przedmiotowe teorii T’ stanowi lepsze, bardziej adekwatne przybliżenie do praktyczno-obiektyw­nego odniesienia przedmiotowego teorii T niż literalne odniesienie przedmiotowe teorii T. Tego rodzaju zależność zachodzącą w szczególności między dwiema histo­rycznie kolejnymi teoriami T i T’ określa Kmita mianem relacji korespondencji istotnie korygującej (ścisłej). Faktycznie, teoria T’ koryguje w sposób istotny wcześ­niejszą od niej teorię T na gruncie założenia, że jej literalne odniesienie przedm otowe D’ obejmuje jako swoją poddziedzinę praktyczno-obiektywne odniesienie przed­miotowe teorii T (poddziedzina ta stanowi tzw. względne praktyczno-obiektywne odniesienie przedmiotowe teorii T).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)