RODZAJ PRZEKONAŃ

Objaśnijmy przy okazji, że wspomniane tu naukowo-teoretyczne lub świato­poglądowe uzupełnienie doświadczenia społecznego obejmuje przekonania wcho­dzące w skład (1) zbioru zaakceptowanych w danym okresie historycznym ustaleń badawczych (teorii czy poszczególnych twierdzeń naukowych) lub (2) zbioru norm, wyznaczających wartości aksjologicznie nadrzędne względem celów bezpośrednio praktycznych oraz reguł ustalających odpowiednie związki między tymi wartościami a celami bezpośrednio praktycznymi. Przekonania rodzaju (2) w odniesieniu do nauki obejmują dany, historycznie określony zespół norm poznawczych (wyznaczających hierarchię wartości poznawczych) i dyrektyw metodologicznych (tj. reguł ustala­jących sposób bezpośrednio-praktycznej realizacji preferowanych wartości poznaw­czych); zespół ów to określona świadomość metodologiczna nauki z danego okresu historycznego jej rozwoju, stanowiąca jej społeczno-subiektywny kontekst.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)