REZULTAT ABSTRAKCJI

Przypuszczenie powyższe nasuwa się w świetle faktu, że abstrakcja reflektywną stanowi odmianę asymilacji wzajemnej między dwiema kolejnymi strukturami logiczno-matematycznymi: Sj i sJ+ i, prowadząc w rezultacie do syntezy pewnego, odpowiednio zrekonstruowanego, fragmentu Sj oraz nowych operacji na gruncie ogólniejszej struktury sJ+1. Rezultat abstrakcji reflektywnej (asymilacji wzajemnej między Sj a sJ+1) można scharakteryzować w terminach redukcji cząstkowo-eksplikacyjnej, a więc w każdym razie pewnej zależności o charakterze decukcyjnym. Nawiasem mówiąc, tak właśnie wyeksplikowaliśmy w rozdziale I rezultat „wzajemnej asymilacji” między tradycyjną epistemologią a psychologią, jakim jest — według Piageta — epistemologia genetyczna.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)