REALIZOWANIE PROCESU NAUCZANIA

Do niedawna proces nauczania realizowano prawie wyłącz­nie w tradycyjnej szkole, w ramach wprawdzie oddzielnego, lecz typowego dla tej instytucji przedmiotu nauczania, niekiedy wzbogacając kompute­rem arsenał środków dydaktycznych na lekcjach innych dyscyplin.W tej sytuacji zdziwienie budzą próby podejmowania opisu edukacyj­nych zastosowań komputerów li tylko w ich technicznym aspekcie. Licz­ne w pismach naukowych i prasie fachowej opracowania, koncentrując się głównie na aspektach technicznych, nie respektują zazwyczaj dorobku myśli dydaktycznej.   Próby takie, aczkolwiek posiadają walor utylitarny, nie pre­cyzują celu stosowania komputerów w procesie kształcenia, nie określają roli ani miejsca komputera, nie wyjaśniają też narastających problemów metodycznych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)