REAKCJA SPOŁECZNA

Pojawiły się problemy negatywnej społecznej reakcji na nową tech­nologię i działań oświatowych (alfabetyzacja). Zauważono wreszcie zagad­nienie korelacji programów komputerowych i nauczania szkolnego (A. Bork). Podjęta refleksja nie jest jedynie prostym opisem faktów historycznych, znaczących dla rozwoju edukacyjnych zastosowań komputerów. Pozwala ona również wyjaśnić powody, dla których analizowanie użyteczności szkolnej komputerów w kategoriach tradycyjnych środków technicznych, a nawet środków masowego przekazu jest niewystarczające.Odniesienie doświadczeń polskich do rzeczywistości amerykańskiej, przy całym technologicznym opóźnieniu, pozwala świadomie, a nie me­todą prób i błędów kształtować edukacyjną obecność komputerów.Po­mocna w tym względzie okazać się może – myśl dydaktyczna. Pozornie obca tradycji pedagogicznej problematyka, powszechny (do początku lat osiemdziesiątych) brak publikacji na niewygodny „producentom” temat, skutkuje zbyt często w Polsce niechęcią do podejmowania badań, odsuwaniem koniecznej refleksji łub w ostateczności bagatelizowaniem wspomnianej kwestii i zrzucaniem związanych z nią zadań na barki specjalistów innych dziedzin.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)