PRZEWIDYWALNY REZULTAT

Nie o to więc chodzi, że struktura ss nie jest jednoznacznie przewidywalnym rezultatem bezpośredniego przekształcenia struktury poprzedzającej ją w rozwoju, lecz o tym, że gdy pominie się funkcjonalną interpretację form odwracalności poszcze­gólnych struktur logiczno-matematycznych, według której stanowią one określone formy ich wewnętrznej równowagi, to przedstawiona charakterystyka – jak na to zwracaliśmy już uwagę – nabiera charakteru czysto wewnętrznego: rejestruje po prostu kolejne ogniwa, a jako taka nie posiada ona waloru wyjaśniającego Niezbędny jest tu szerszy komentarz objaśniający. Jakkolwiek generalnie rzecz biorąc „wewnętrzna” charakterystyka ewolucji struktur jest przeprowadzana w płaszczyźnie przedmiotowej (obiektywnej), nie zaś podmiotowej (subiektywnej), niemniej im wyższe stadium rozwojowe uwzględnia się w niej, tym bardziej zbliża się ona do sposobu ujmowania procesu konstrukcji struktur przez podmiot.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)