PRZEDMIOT KONTROWERSJI

Przedmiotem wzmiankowanej kontrowersji jest problem racjonalności i ewolu­cyjnej ciągłości wiedzy naukowej, wyrażany w pytaniu o to, czy rozwój nauki ma charakter logiczny, wyznaczony działaniem stałych norm „racjonalnego” postępo­wania badawczego, gwarantujących możliwość logicznego przejścia od jednej teorii do następnej czy przeciwnie — rozwojem tym nie rządzą żadne stale obowiązujące normy, których respektowanie gwarantowałoby logiczną ciągłość łączącą następu­jące po sobie historycznie, kolejne systemy wiedzy. Ową stałość norm rozumie się tu jako fakt, iż (1) są one historycznie niezmienne oraz (2) „działają” w każdym mo­mencie rozwoju nauki — zarówno w okresach jej względnej stabilizacji, jak i w mo­mentach przejścia od jednej teorii do następnej (czy od „paradygmatu” do „para­dygmatu” w sensie Kuhna).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)