PROGRESYWNE PRZEKSZTAŁCENIA

Z rozważanego obecnie punktu widzenia prawa równoważenia się asymilacji i akomodacji są „prawami składania” charakterystycznymi dla funkcjonalnej, zorganizowanej kierunkowo — ze względu na wyżej wymienioną własność rozwojo­wą W — struktury, jaką jest po prostu poznanie jako takie (czy inteligencja, myśle­nie, zachowanie adaptacyjne). Prawa te determinują progresywne przekształcanie się rozważanej struktury, zmierzające do osiągnięcia kierunkowego G-stanu, a w zwią­zku z tym — określają przysługujące jej w kolejnych okresach G-stany, a także: zwią­zane z tymi ostatnimi — własności elementów oraz charakter ich wewnętrznej organizacji (to, czy elementami są schematy czynności czy operacje; to, czy operacje są w pełni czy też częściowo odwracalne; to, jaka forma odwracalności cechuje dany zbiór operacji: czy przez inwersję, czy przez wzajemność, czy INRC).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)