PROGRAM KOMPUTEROWY

Skutkiem tego uczeń, po wybraniu błędnych odpowiedzi, nie czytał wyjaśnień, za­poznając się bez przeszkód z rozwiązaniem poprawnym. Wady te pozwa­la przezwyciężyć nowy środek ekspresji treści, jakim jest komputer. Pro­gram komputerowy posiadać bowiem może tzw. aktywne sprzężenie zwrotne, zmuszające uczącego się do czynnego udziału w przezwyciężaniu swej niewiedzy. Owo sprzężenie polega na tym, że program komputero­wy jedynie sygnalizuje błąd ucznia, pozostawiając mu sformułowanie od­powiedzi poprawnej. Dopiero w następstwie kilku nieudanych prób – program komputerowy podaje ogólne wskazówki naprowadzające, a w przypadku ponawiania błędu przez ucznia – udziela rad bardziej szcze­gółowych.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!