PROCESY SŁOWOTWÓRSTWA

Pewnym nato­miast jest, że rozwój i upowszechnianie komputerów przyspieszają procesy słowotwórstwa, owocując tysiącami nazw przedmiotów i czynności, jak zasadnie przekonywał J. Miodek w swym programie telewizyjnym.Inna rzecz, że pojawiające się pojęcia wzbudzają szereg emocji nie tylko u purystów językowych i rodzą pilną potrzebę refleksji pedagogicznej nad .językiem komputerowym,” jako na­rzędziem komunikacji oraz jego funkcjonowaniem, jako informacją i jej nośnikiem. Zwłaszcza w kontekście dostrzeganego przez pedagogów ści­słego powiązania języka, jego funkcji i myślenia. O związku owym J. Bruner pisał: „Jeżeli przyjmiemy, że myślenie jest w dużej mierze zin- terioryzowaną rozmową lub dialogiem, wolno nam chyba przypuszczać, że funkcje te mają swe odpowiedniki w myśleniu.”

 

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)