PRÓBY UZASADNIENIA

Owe próby teoretycznego uzasadnienia komputeryzacji oświaty wynikają nad­to z uznania, iż komputeryzacja i informatyzacja życia gospodarczego i spo­łecznego jest faktem o wzrastającym znaczeniu społecznym, którego szkoła nie może zignorować. Bez nadmiernej przesady można stwierdzić, że edu­kacja informatyczna jest zadaniem stawianym obecnie przed systemami oświatowymi na całym świecie. Z jednym wszakże rozróżnieniem: edu­kacja informatyczna w szkole bywa traktowana jako nowy przedmiot szkolny (wyodrębniony lub obejmujący treści wchodzące w skład in­nych dyscyplin nauczania), bądź też jako środek wspomagający proces kształcenia. W pierwszym przypadku komputer postrzega­ny jest jako czynnik mający ukazać możliwości środków informatycznych oraz ich wielorakie zastosowania w rozwiązywaniu problemów z zakresu różnych dziedzin życia

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)