PROBLEM W PERSPEKTYWIE

Możliwość takiego korespon­dencyjnego wyinterpretowania psychologii Piagetowskiej jawi się na gruncie episte­mologii historycznej. Problem ten w perspektywie pozytywistycznej, a więc i psy- chologistycznej teorii poznania, przekształca się wszelako w pytanie o genezę wiedzy poznawczo prawomocnej, tj. naukowej. Bowiem w kontekście założeń psycholo- gislycznie ujmujących proces formowania się wiedzy naukowej, pytanie o jej genezę jest równoważne kwestii następującej: „Jak jednostkowy podmiot dochodzi do okreś­lonych, prawomocnych poznawczo przekonań o świecie?” Możliwość takiej interpretacji zapewnia relacja korespondencji ścisłej (istotnie korygującej), jaka zachodzi między epistemologią genetyczną a epistemologią historyczną; argumentację powyższej tezy przedstawimy wcześniej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)