PRAWA SKŁADANIA

Prawa składania, od których zależą te przekształcenia, zapewniają strukturze „trwa­łość oraz niezmienność granic”. W przypadku gdy dana struktura staje się pod- strukturą większej całości, zachowuje ona nadal swe pierwotne granice, ponieważ „prawa podstruktury nie ulegają zmianie, lecz zostają zachowane, tak iż zmiana, która w trakcie nastąpiła, wzbogaca ją po prostu” . To, iż każda struktura stale przekształca własne elementy, konstruując z nich nowe w sposób zapewniający jej trwałość i niezmienność granic, oznacza – zdaniem Piageta – że reguluje ona samą siebie; samosterowanie uznaje on przeto za jedną z podstawowych właściwości struktur.Naszym zdaniem, przypisanie wszelkim strukturom tej ostatniej własności ozna­cza, że traktuje się je jako systemy progresywnie przekształcające się.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)