PRAKTYKA WERYFIKUJE WNIOSKI

Na naszych oczach spełnia się, jako jedna z niewielu, prognoza autorów „Raportu o stanie oświaty”, przewidujących w Polsce u progu lat siedem­dziesiątych, że informatyka i elektroniczne maszyny cyfrowe, jak uprzed­nio zwano komputery, przenikać będą do różnych dziedzin działalności gospodarczej, administracyjnej, politycznej, oświatowej i wielu innych. Komputer stał się już narzędziem codziennej pracy zawodowej, rozrywki, komunikacji i nauki.Praktyka weryfikuje wnioski teoretyków wychowania: C. Saury, M. Schoola, A. R. Molnara i in. autorów oryginalnych studiów, które w początku lat siedemdziesiątych wydawały się pedagogom polskim mało realne. Przemiany edukacyjne, wywołane pojawieniem się komputera, a przewidywane przez powołaną decyzją UNESCO z 1971 r. Komisję d/s Rozwoju Edukacji pod kier. Edgara Faura,nie tylko trwają, ale zacho­dzą coraz szybciej.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)