POZNANIE NAUKOWE

Niewątpliwie więc poznanie naukowe przewyższa poznanie o charakte­rze przednaukowym, m. in. pod względem liczby i stopnia uświadomionych konstrukcji poznawczych. Przypuszczalnie właśnie ‚te uświadomione konstrukcje poznawcze pełnią rolę stymulatorów dalszego postępu, gdyż one przede wszystkim nasuwają uczonemu, pytania, inicjujące kolejne serie abstrakcji reflektywnych.Generalnie więc możemy powiedzieć, iż nauka, ciągle reorganizując na coraz wyższym poziomie struktury logiczno-matematyczne wypracowane m. in. w onto­genezie, udoskonala narzędzia poznawcze pojmowane jako techniki adaptacji dowolnego podmiotu do świata zewnętrznego. Struktury WN zachowują więc pro- gresywne ukierunkowanie ku wzrastającej zdolności adaptacyjnej, nadane ewolucji wszelkich struktur logiczno-matematycznych przez rozwój ontogenetyczny inteli­gencji.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)