POWIĄZANIE STANÓW RÓWNOWAGI

Przytoczone charakterystyki „adaptacji” sugerują istnienie związku, a w każdym razie zbieżności, między osiągnięciem stanu równowagi przez procesy asymilacji akomodacji a utworzeniem jakiejś struktury poznawczej. W istocie związek ten tłumaczy przyjęte pojęcie stanu równowagi. Z jednej strony jest ono odnoszone do relacji między asymilacją a akomodacją, z drugiej zaś — do własności globalnej struktury poznawczej: własnością tą jest dana forma odwracalności zinterpreto­wana funkcjonalnie jako zdolność struktury do kompensowania zakłóceń zewnętrz­nych w zakresie pewnego pola właściwych zastosowań tej struktury (pola równowagi).Powiązanie stanów równowagi z formą odwracalności struktur logiczno-m.atema­tycznych oraz z adaptacją zmusza do przyjęcia, iż w procesie równoważenia mamy dwa stopnie czy poziomy adaptacji: pierwszy osiągany byłby pod koniec stadium operacji konkretnych, drugi – pod koniec stadium operacji formalnych, tj. z chwilą ustalenia się ugrupowań konkretnych i następnie systemu formalnego (tzw. grupy INRC).

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)