POSZCZEGÓLNE STRUKTURY

Jak wiemy, poszczególne struktury poznawcze są rozpatrywane w omawianej teorii nie tylko od strony ich właściwości strukturalnych, określających rodzaj elementów i formę ich wewnętrznej organizacji, ale także w aspekcie funkcjonalnym, sytuującym je w obrębie komponenta poznawczego zachowania adaptacyjnego, co umożliwia określenie ich funkcjonalnej roli w adaptacji podmiotu do obiektyw­nych wymogów zewnętrznego środowiska. Na tym funkcjonalnym ujęciu kolejnych struktur logiczno-matematycznych spoczywa cały,,ciężar” wyjaśnienia mechanizmu ich ewolucji. Albowiem jedynie ono wyraża konsekwentnie zależności o charakterze przyczynowym między własnościami „wewnętrznymi” struktur poznawczych a własnościami przedmiotów poznania i wiedzą podmiotu, stanowiącą rezultat konfrontacji owych struktur z przedmiotami poznania.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)