POSTAWIENIE PROBLEMU

Trzy z nich były podstawowe: postawienie problemu, jego rozwiązanie oraz sprawdzenie rozwiązania.Uczeń rozstrzygający problem posiada określone wiadomości, ma jednak także określone luki w wiedzy. Można powiedzieć, że dotychczasowa wie­dza i doświadczenia ucznia stanowią przesłanki powstania nowych myśli. Jeśli jest ich zbyt mało uczeń musi zaczerpnąć wiedzę z dodatkowych źródeł. Są nimi dla ucznia książki, nauczyciel, a ostatnio także komputer (program komputerowy, inni użytkownicy sieci informacyjnej, banki infor­macji). Co interesujące, komputer spełnia wieloraką rolę w trakcie roz­wiązywania problemu. Po pierwsze, dzięki niemu uczeń może uzyskać nie­zbędne informacje, pomocne w postawieniu hipotezy roboczej, czyli sformułowania przypuszczalnego rozwiązania problemu.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)