POPRZEZ WIELOŚĆ JĘZYKÓW

Poprzez wielość języków opisu twierdzeń pedagogiki (treść, typ wiedzy, forma oraz ideologiczno-teoretyczne uzasadnienie wypowiedzi, a także jej ukryte założenia – zauważaną przez J. Rutkowiak^), aż po uwy­datnienie znaczenia problematyki aksjologii pedagogicznej (postulowane­go przez Wł. Zaczyńskiego,K. Denkais i J. Półturzyckiego’*). Zdaniem T. Lewowickiego jednym z podstawowych dylematów pedagogiki jest kwestia „zgodności czy swoistej przystawalności paradygmatu pedagogi­ki do aktualnie przyjmowanego paradygmatu uprawiania nauki”’, zaś spor­ne problemy metodologiczne pedagogiki pojawiają się „na polu refleksji metodologicznej, związanej ze zmianami rozumienia i uprawiania nauki (nauk), występują na gruncie właściwym pedagogii (w odnowionym ostat­nio pojmowaniu) i rodzą się na styku teorii i praktyki pedagogicznej z sze­roko rozumianą rzeczywistością społeczną.”’

 

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)