POLE RÓWNOWAGI

Pole równowagi operacji konkretnych jest ograniczone zarówno przez formę przeprowadzanych operacji, jak i przez samą treść pojęć, do których są one stoso­wane. „Z punktu widzenia ich formy operacje konkretne polegają tylko na bez­pośrednim ustrukturowaniu aktualnych danych […} ograniczając się do organizo­wania […] treści w jej aktualnej i rzeczywistej formie. Możliwość redukuje się więc do prostego potencjalnego przedłużenia aktualnie w zakresie danej treści przepro­wadzanych czynności lub operacji”. „Z punktu widzenia treści, myślenie kon­kretne jest w szczególności jeszcze i dlatego ograniczone, ponieważ operacje nie mogą być natychmiast uogólnione na wszystkie treści; uogólnianie stopniowo obejmuje dziedzinę po dziedzinie, przy czym przesunięcie ustrukturowania z jednej treści (na przykład długości) do treści następnej (na przykład ciężaru) wymaga często kilku lat”.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)