POJĘCIE STRUKTUR

Ponieważ struktury te są pojęte jako z natury swej psychobiologiczne, pojęcie podmiotu epistemicznego faktycznie służy sprowadzeniu form świadomości spo­łecznej do organizacji biologicznej. Przywołajmy w tym miejscu Piageta, któiy ex- plicite to stwierdza: „Podmiot epistemiczny (jako przeciwieństwo podmiotu psy­chologicznego) jest tym, co wspólne wszystkim podmiotom, ponieważ ogólne koor­dynacje działań zawierają powszechnik, jakim jest sama organizacja biologiczna jako taka. W przeciwieństwie do empiryzmu fizykalistycznego czy psychologi- stycznego konstruktywizm implikuje przeto -wewnętrzne przystosowanie, którego obiektywnym wyrazem jest progresywne równoważenie się struktur koordynacji, a subiektywnym — system norm i pewne rodzaje oczywistości, progresywnie wy­pracowywane”.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)