PODSTAWOWE POJĘCIE TEORII

Podstawowym pojęciem teorii rozwoju inteligencji, wyrażającym ten przedmio- towo-funkcjonalny aspekt struktur logiczno-matematycznych, jest pojęcie równowagi wewnętrznej. Dalsze pojęcia tego typu, to „asymilacja” i „akomodacja”. Wszystkie pozostałe, denotujące „wewnętrzne” własności struktur poznawczych, można by określić jako „potencjalnie podmiotowe”. Są to pojęcia „podmiotowe” w tym znaczeniu, że uwzględniają relatywizację do świadomości podmiotu: ich semantyczne odniesienia przedmiotowe w języku teorii rozwoju inteligencji konstruowane są w sposób uwzględniający punkt widzenia podmiotu. Tak więc, stany rzeczy ujmowane przez podmiot jako określonego rodzaju sądy, przekonania, pojęcia, wartości, normy, zależności logiczno-matematyczne, itp., są kodowane w wymienio­nym języku za pomocą terminów podmiotowych w rodzaju: „schemat czynności”, „operacje”, „schematy operacyjne”, „struktury operacyjne”, „odwracalność”, „forma odwracalności”, itp.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)