PODPORZĄDKOWANIE PRAWOM

Niemniej i on jest podporządkowany prawom wewnętrznej organizacji struk­tur logiczno-matematycznych, które są źródłem także koordynacji językowych jako takich.Tę zależność wszelakiego typu czynników społeczno-kulturowych od praw równoważenia się struktur logiczno-matematycznych Piaget wielokrotnie podkreśla. Przyt oczmy jedną z jego wypowiedzi na ten temat: „Lecz jeśli ani przedmioty, ani poszczególne jednostki nie są determinantami ewolucji struktur operacyjnych, to czy możemy powiedzieć to samo o podmiocie kolektywnym, tj. o czynnikach społecz­nych i kulturowych (język, etc.)? W szczególności, czy nie musimy przypisać istotnej roli w rozwoju operacji logiczno-matematycznych dziecka przekazowi związanemu z edukacją? […]

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)