POD WZGLĘDEM SYSTEMÓW

Pod tym względem różni się ona od innych historycznie odnotowanych systemów epistemologicznych, które zdolne są co najwyżej zarejestrować za pomocą własnej aparatury pojęciowej pewne jedynie elementy opozycyjnych koncepcji epistemologicznych, pozostałe ich skład­niki oceniając w trybie arbitralnie normatywnym jako nieadekwatne względem postępowania naukowego czy wręcz nieprawomocne poznawczo. To, iż nie uwzględ­niają one społeczno-obiektywnej funkcji samej nauki ani tym bardziej historycznej zmienności sterujących nią w trybie społeczno-subiektywnym norm i dyrektyw metodologicznych, odtwarzanych w’ ramach filozoficznej refleksji nad nią, wyraża się w ahistorycznej absolutyzacji własnego punktu widzenia, w traktowaniu akcepto­wanych zasad metodologicznych jako ponadczasowo obowiązujących; czyni to niemożliwym wyjaśnienie historycznie słusznych bądź nietrafnych składników po­przednio funkcjonujących koncepcji, uniemożliwia — w konsekwencji — faktyczne i uzasadnione ich skorygowanie.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)