PILOTOWANIE PRAKTYKI

Wiedza taka w coraz wyższym stopniu pilotuje więc praktykę eksperymentalną, a nawet wykracza swymi hipotezami poza aktualne możliwości eksperymentalne danej nauki. Rozpatrując rzecz w płaszczyźnie zwerbalizowanej wiedzy naukowej, nie zaś struktur logiczno-matematycznych leżących u jej podstaw, możemy powiedzieć, że w dyscyplinach formalnych kolejne teorie (systemy aksjo- matyczne, sformalizowane) są rezultatem stosowania samej tylko abstrakcji reflek- tywnej, w dyscyplinach empirycznych natomiast są one ponadto rezultatem użycia określonych procedur eksperymentalnych i konfrontacji zwerbalizowanych struktur logiczno-matematycznych (tj. teorii będących systemami hipotetyczno-dedukcyjnymi) z wynikami empirycznymi uzyskanymi z ich pomocą. Nauki empiryczne wykorzy­stują jako podstawę swych teorii struktury logiczno-matematyczne już opracowane naukowo przez logikę lub matematykę bądź też „naturalne” struktury charakte­ryzujące umysł uczonego proponującego daną hipotezę czy teorię, uprzednio nie’ wykorzystywane w danej nauce.

Cześć tutaj Ewelina, zapraszam Cię do lektury mojego bloga, który obejmuję szeroką gamę technicznych zagadnień. Kobieta i technika? Jak najbardziej! Przekonaj się sam już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)